VENDS MENER TAL OG ANALYSER

Lærernes sygefraværsprocent i Middelfart Kommune

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sygefraværsprocent i folkeskolen 3,30% 4,10% 4,10% 4,30% 4,80% 4,50% 5,00% 4,90% 5,40% ?

Sygefravaersprocent

Sygefraværsprocenter stammer fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL.dk, vha. deres statistiskværktøj SIRKA. Procenterne er opgjort som læreres sygefravær i procent af dagsværk. Tallene dækker kun over lærere, ikke børnehaveklasseledere. Hvis tal mangler, kan det også skyldes fejlindberetninger fra kommunerne til KRL. Ligeledes kan meget store udsving skyldes indberetningsfejl.