KONTINGENT

Kontingentsatser pr. måned

Fra d. 1/4-24 er satserne følgende:

Almindelige medlemmer         kr.617,00

 

Fra d. 1/7-24 er satserne følgende:

Pensionister                           kr. 116,00

Særlige medlemmer                kr. 132,00

Nedsættelse af kontingent

Fritagelse for kontingentbetaling