VENDS MENER TAL OG ANALYSER

Andel af elever i privatskole

Andelen af privatskoleelever pr. 100 elever

ÅR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
% i privatskole 17,6 17,3 17,1 17,6 17,9 17,7 18,6 19,8 20,2

I Privatskole

Tallene for andel privatskoleelever pr. 100 elever stammer fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Databank, noegletal.dk. Andel privatskoleelever pr. 100 elever er beregnet som antal privatskoleelever i procent af det samlede antal elever i privat- og folkeskolen i kommunerne. Elevtallet i folke- og privatskole er opgjort som gennemsnittet af elever i to skoleår.