Velfærden er underfinansieret

Wallet Gaff845205 1280
Vends Herreds Lærerkreds har læst høringsmaterialet, som Middelfart Byråd har sendt i høring vedrørende sikring af budgetoverholdelse i 2023 og har følgende kommentarer: Den kommunale velfærd er underfinansieret – Folkeskolen i Middelfart Kommune er underfinansieret!

Helt overordnet er den offentlige velfærd under et stærkt pres. Velfærdsområderne er underfinansieret fra staten til kommunerne. Denne underfinansiering kan eller vil Middelfart Kommune ikke gøre op med, og har som budgetstrategi et mål om budget i balance.

Det betyder at underfinansieringen fortsætter i den kommunale kernevelfærd. Det gør sig gældende på alle velfærdsområder - fra de ufødte børn til de ældste borgere!

På skoleområdet står de tildelte ressourcer ikke længere mål med de opgaver, krav og visioner der politisk lægges for området.

De enkelte børns krav på den undervisning de har behov for, kan ikke længere holdes inden for det samlede skolevæsens budgetramme. Det er derfor, at skolerne står med store budgetoverskridelser og udgifterne til de specialiserede undervisningstilbud vokser.

 

Mantraet lyder, at vi i Middelfart Kommune segregerer langt flere elever end andre kommuner – men handler det om, at vi faktisk imødekommer børnenes reelle behov?

 

Økonomisk segregeres der langt flere elever end skolerne får tildelt ressourcer til – Det er et faktum!

Hvert enkelt barn der er segregeret til et specialundervisningstilbud, er blevet det efter nøje overvejelser fra PPR, skoleledere, lærere og pædagoger og til sidst et visitationsudvalg – Det er et faktum!

Hvert eneste barn i et specialundervisningstilbud er visiteret, fordi der ligger et dokumenteret behov bag – Det er et faktum!

Der er INGEN skoler i Middelfart Kommune, der vil segregere et barn til et specialundervisningstilbud, hvis barnet kan inkluderes på skolen for den samme ressource – Det er et faktum!

 

Hvorfor skal almenområdet bespares, fordi der er børn, der har behov for noget andet?

Hvorfor skal specialområdet bespares, når de allerede nu har svært ved at løse opgaven?

Fordi der ikke er penge til at løse den opgave, der bliver løst! – Skolen er underfinansieret!

Vi kan godt sige til hinanden, at nu skal visitationspraksis strammes. Det betyder, at der er mange børn som ikke længere får det specialundervisningstilbud de har behov for. Samtidig bespares specialtilbuddene, så det enkelte skoletilbud er langt ringere.

Man KAN godt takstreducere og tilbagerulle tildelinger. Konsekvenserne ER, at medarbejdere afskediges, klasser nedlægges og de svageste børn stuves sammen i endnu større klasser.

De besparelser der lægges op til er uoverskuelige for driften af vores skoler – både alment og special.

 

Skolernes budgetoverskridelser er ikke ekstravagante merforbrug på driften. Det er udgifter, der direkte udspringer af et pædagogisk og fagligt behov for specialundervisning for nogle af vores svageste borgere. Det behov forsvinder ikke, fordi takster reduceres og tildelinger beskæres.

Til gengæld forsvinder chanceligheden sammen med målet om, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan.

Der er ikke meget verdensborgerskab i en underfinansiering!

 

 

Vends Herreds Lærerkreds