Medlemmer

 • KONTINGENT

  Sti: https://www.vends.dk/medlem-i-vends/kontingent 29. november 2017

  Kontingentsatser pr. måned

 • Pensionistudvalget

  Sti: https://www.vends.dk/medlem-i-vends/pensionister/pensionistudvalget 18. april 2018

 • Mads Alnor stiller op til hovedstyrelsesvalget

  Sti: https://www.vends.dk/nyheder/2019/november/mads-alnor-stiller-op-til-hovedstyrelsesvalget 13. november 2019

  Som medlem af Vends Herreds Lærerkreds kan det godt give anledning til spørgsmål som: Mister vi så vores formand? Bliver det os, der betaler gildet? Bør det ikke være de store kredse, der tænker i de baner?

 • Principper for god sagsbehandling

  Sti: https://www.vends.dk/om-vends/kredskontoret/principper-for-god-sagsbehandling 29. november 2017

  Vi har i Vends Herreds Lærerkreds nogle fastsatte kvalitetsnormer og standarder.

 • Arbejdstidsaftale A20 – Urafstemning

  Sti: https://www.vends.dk/nyheder/2020/august/arbejdstidsaftale-a20-urafstemning 24. august 2020

  Den 11. august indgik KL og Lærernes Centralorganisation aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne.

 • Social kapital - også i skolevæsenet

  Sti: https://www.vends.dk/nyheder/2016/maj/social-kapital-ogsaa-i-skolevaesenet 11. maj 2016

  Kære byrådsmedlem. De centrale aftalepartnere KL og DLF har med OK15 været optaget af den betydning, som social kapital har for, at en arbejdsplads kan løse sin opgave indenfor nogle rammer, der giver et godt arbejdsmiljø. Social kapital handler om tillid, retfærdighed og samarbejde i forhold til løsning af kerneopgaven.

 • Jeg anbefaler et JA til OK18

  Sti: https://www.vends.dk/nyheder/2018/maj/jeg-anbefaler-et-ja 3. maj 2018

  Kære medlemmer. Nedenstående er langt, og det beklager jeg. Men med så vigtig en sag, kan jeg ikke fatte mig i korthed.

 • Nytårsbrev til politikerne

  Sti: https://www.vends.dk/nyheder/2018/januar/nytaarsbrev-til-politikerne 29. januar 2018

  Vi har taget hul på et nyt kalenderår, og et nyt hold er sat i byrådet. Vi har skrevet til alle i byrådet og opfordret til et godt samarbejde omkring det, vi synes er allermest vigtigt: folkeskolen.

Udvalgte emner