Lærerne fosser ud af Middelfart Skolevæsen

Fra 1. august 2016 til 31. marts 2019 forsvinder der 28 lærerstillinger! I samme periode sker der et fald i klasser (1. – 10. klasse) på 4.

Budget 2019 var den helt store udfordring for skolerne af den simple grund, at skolebestyrelserne rundt om i kommunen kunne konstatere, at politikerne ikke afsætter de midler, der er nødvendige for at kunne drive skole.

Som forsvar synger politikerne gang på gang den samme sang om, at det faldende børnetal skaber udfordringerne for den anstrengte økonomi.

Men et faldende børnetal skaber ikke i sig selv udfordringer. Færre børn koster færre penge, men man kan ikke bare spare en til en, hvis de børn, der sidder tilbage, skal have et lige så godt tilbud som før.

I virkeligheden handler det om regulære besparelser og om, at kommunens tildelingsmodel er ubrugelig i et skolevæsen, hvor elevtallet ganske vist falder lidt, men hvor klassetallet stort set fastholdes.

Fra 1. august 2016 til 31. marts 2019 forsvinder der 28 lærerstillinger!

I samme periode sker der et fald i klasser (1. – 10. klasse) på 4.

Det sætter den gode undervisning og fagfordeling under et helt urimeligt pres, og det tvinger skolelederne til kreativ tænkning i en grad, så finurlige løsninger pga. lærermangel, bliver deres væsentligste bidrag til en innovativ og nytænkende skole.

Figuren tager udgangspunkt i 1. august 2016, hvor der var 164 klasser og 316 lærere fordelt på 1. – 10. klasse.

Læg mærke til hvor mange lærere, der forsvinder i løbet af skoleårene 16/17 og især 18/19. Det må helt sikkert medføre store konsekvenser for eleverne, når det antal lærere, skoleåret var planlagt med, indskrænkes i løbet af skoleåret.

Tallene viser med al tydelighed hvor absurd budgettildelingen er, når skolerne i marts 2019 står med 28 færre lærere, end de gjorde i august 2016, hvor der kun var 4 klasser mere.

Laerere Fosser Ud Af Mk Grafik