Lange skoledage og færre lærere

Class Room 1165890 1280X960
Ifølge opgørelser, der er lavet på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Kommunernes og regionernes løndatakontor, har en stor del af landets kommuner – herunder Middelfart - gjort betydelige indhug i antallet af lærerstillinger siden 2009. Elevtallet er ligeledes faldet i mange kommuner men typisk ikke procentvis så meget som lærertallet.

Middelfart er ingen undtagelse. På Fyn udgør Middelfart sammen med Odense og Langeland den trio, der har fjernet flest lærerstillinger i forhold til fald i elevtal. I Fåborg-Midtfyn Kommune er man gået den anden vej og har forholdsmæssig flere lærere nu end i 2009. På landsplan er det en god håndfuld, der har fulgt Fåborg-Midtfyns eksempel.

Særligt problematisk er det, at lærerantallet i Middelfart er faldet siden reformen blev indført i 2014.

Ifølge lærernes udsagn er det meget svært at indfri de intentioner, der har ledsaget reformen, og årsagerne peger især på lærernes manglende muligheder for at kunne planlægge og gennemføre den undervisning, intentionerne har lagt op til.

I forbindelse med forhandlinger i foråret 2017, blev der afsat 4 mio. kr. til flere lærerstillinger i Middelfart. Vi følger meget grundigt op på, om pengene rent faktisk også bliver brugt til det, der er målet.

Forhåbentligt vil vi om et års tid kunne se, at den negative kurve for Middelfart er vendt. Der er dog stadig lang vej til, at antallet af lærerstillinger matcher kravene og forventningerne i kommunens folkeskoler.