Tomme stole på lærerværelserne

Under The Table 1524651 1278X956
I løbet af de første 3 år efter folkeskolereformens indfasning er lærerstillingerne i Middelfart Kommune blevet reduceret med 55 svarende til 15 %.

Det betyder, at mere end hver 7. stol på kommunens lærerværelser står tom og dette på trods af, at eleverne har fået væsentligt flere undervisningstimer. Et fald i elevtallet på 4,5 % kan kun i mindre grad kan forklare lærernedgangen.Derved kommer Middelfart ind på en klar 1. plads blandt nabokommunerne, når det handler om at skære lærerstillinger væk i takt med, at eleverne har fået en længere skoledag.

Denne reduktion i lærerstyrken har ikke på nuværende tidspunkt afsat spor i skolevæsenets kvalitetsrapport. Eleverne opnår pæne måltal på trivsel og faglige præstationer, så set i det lys kan Middelfart Skolevæsen levere varen for færre penge.

Det er bare ikke det indtryk, lærerne sidder med. De er ikke tilfredse med den vare, de leverer. For skolen er meget andet end de test og måltal, der er blevet en obligatorisk del af skolens hverdag. Men lærerne prioriterer naturligt nok deres indsats i forhold til det, der kan måles. For det er ikke kun eleverne, der bliver målt. Det gør lærerne også. Den lærer, der kan præstere høje snit i klassen, er vel dygtigere end den, der ikke kravler så højt op ad karakterskalaen?

Men hvad med alt det, der ikke måles? Fx bliver det ikke målt, om skoledagen rent faktisk er blevet mere spændende og afvekslende. Spørger man lærerne siger de nej.Tværtimod. Det bliver heller ikke målt, om kvaliteten i de ”åbne” skoletilbud er blevet bedre. Spørger man lærerne, siger de nej.

Alle lærere har eksempler på, at meget af det ikke målbare er forringet i skolen i dag.

Lejrskoler med lærerdeltagelse forsvinder ud af skolen og erstattes af ture med forældre. I skoletiden! Men uden sammenhæng med klassens undervisning.

Den praktisk-musiske undervisning er hældt på nye flasker og hedder håndværk og design, men skolerne kan i mindre grad tilbyde små hold med god undervisning, fordi ressourcerne ikke er der. I musik synger man derfor en sang og ser andre spille på Youtube. Sammenspil med 25 elever vil trække for store veksler på såvel elevernes som lærerens trivselsbarometer.

Specialundervisning og AKT er under pres , for set i det store talbillede betyder det mindre, om nogle få elever ikke får de rette tilbud.

Ved at løbe for stærkt og ved at prioritere benhårdt kan kommunens dygtige lærere godt mønstre pæne måltal. Spørgsmålet er bare hvor længe.

Ligesom det skal være rart og til tider sjovt at være elev, skal det også være rart og sjovt at være lærer. Ellers kan læreren ikke mønstre den inspiration, der er nødvendig. Det er ikke rart og sjovt at være lærer, hvis man dårligt nok kan ”åbne skolen” og cykle en tur med sine 25 elever, fordi der aldrig er 2 lærere på.

Alle de frustrationer, der er over ikke at kunne lave den gode, anderledes og mere spændende undervisning, kommer ikke frem i måltallene.

Lærerne kan ikke trylle og få det hele med i et skolevæsen, hvor nedgangen i lærerstillinger målt i procentpoint er mere end 3 gange så stort som nedgangen i elevtallet.

Skolevæsnet vil med budget 2018 få tilført 4 mio. kr. til flere lærerstillinger. Det er et skridt i den rigtige retning, men der er behov for en langsigtet investering i folkeskolen for børnenes skyld