Inklusion

 • Et nyt skoleår

  Sti: https://www.vends.dk/nyheder/2016/august/et-nyt-skoleaar 1. august 2016

  Lærernes formand, skoleledernes formand og undervisningsministeren har som optakt til det nye skoleår stukket hovederne sammen og udsendt et brev adresseret til landets lærere og skoleledere.

 • Hvad skal jeg lave næste skoleår? – et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversigt med din leder

  Sti: https://www.vends.dk/nyheder/2016/maj/hvad-skal-jeg-lave-naeste-skoleaar-et-hjaelpepapir-til-droeftelse-af-din-opgaveoversigt-med-din-leder 12. maj 2016

  Kære kollega. Middelfart Byråd og skoleafdelingen har bestemt, at rammer og vilkår for lærerens arbejde skal foregå i dialog mellem lederen og den enkelte medarbejder.

 • 135 lærere samlet til fælles klubmøde

  Sti: https://www.vends.dk/nyheder/2018/december/135-laerere-samlet-til-faelles-klubmoede 6. december 2018

  Kære byråd. År efter år bliver vores betingelser for at indfri jeres og borgernes forventninger og krav til skolen forringet.

Udvalgte emner