Får du løn i vinterferien 2018?

Svaret er ja, hvis du var ansat i Middelfart Kommune i hele 2016. Hvis du ikke var ansat i Middelfart Kommune i hele 2016, er det ikke sikkert, at du automatisk får løn i uge 7.

Hvis du var ansat et andet sted i 2016 eller var ledig, kan du have feriepenge til gode, som du kan bruge i vinterferien, men hvis du slet ikke var tilknyttet arbejdsmarkedet i 2016, har du ingen feriepenge til gode. I det tilfælde har du mulighed for at melde dig ledig i uge 7. Så kan du få dagpenge, men du skal huske at melde dig ledig inden ferien.

Et ferieår går fra 1/5 til 30/4 og det vil sige, at vi den 1/5-2018 tager hul på et nyt ferieår. I det nye ferieår er vores ”rigtige” ferie placeret lidt anderledes, end vi er vant til. Vi vil have ferie den 11. maj (dagen efter Kr. Himmelfartsdag) og den 4. juni. Sommerferien begynder den 6. juli og varer måneden ud. Tilsammen giver det 4 ugers ferie, og den sidste uge har vi i uge 7 i 2019.

Hvis du fx blev ansat fra 1/8 -2017, vil du have optjent ret til at få løn i 10,4 feriedage i det ferieår, der starter 1/5-2018. Det rækker et stykke ind i sommerferien, men du skal altså melde sig ledig i resten af sommerferien og i uge 7, 2019, hvis du vil have dagpenge.

Jule-, påske- og efterårsferien er ikke ferie for os i ferielovens forstand. Det er 0-dage, og alle får deres sædvanlige løn.

Hvis du har meldt dig syg inden en ferie og stadigvæk er syg i ferien, har du ret til erstatningsferie i et tilsvarende antal dage. Dette gælder også for enkeltdagene 11/5 og 4/6.